MOLT MÉS QUE UN EQUIP

Young Life garanteix la qualitat de les seves accions i programes amb un equip humà format per educadors, treballadors socials, coaches personals, llicenciats en l’àmbit de l’educació i l’esport i directors d’activitats de temps lliure infantil i juvenil que estan integrats a la xarxa social, educativa i d’oci en l’àmbit local (Clubs Esportius, Serveis Socials, Àrea de Joventut, Programes de dinamització, activitats esportives extraescolars, etc).

Aquest equip es dedica a treballar amb vocació amb els adolescents d’una manera integral, oferint la seva experiència, però sobretot, fent una inversió personal en les vides de cada un dels joves amb els quals treballa i es relaciona.